Obchodní prostředí v současné době se rychle mění a je to spojeno s pokrokem, technologickým rozvojem a vlivem globalizace. Pandemie například výrazně změnila pracovní kulturu a názory zaměstnanců. Nyní si více cení flexibility, autonomie a sociální odpovědnosti firem.

HR specialisté mají za úkol předvídat budoucí potřeby lidí a společností, a pak najít inovativní přístupy k personálnímu řízení. Podívejme se na některé z nich:

Rozvoj flexibilních forem zaměstnávání

Moderní trendy v personálním řízení ukazují, že flexibilní formy zaměstnávání jsou mezi zaměstnanci a zaměstnavateli stále oblíbenější. Práce na volné noze, práce na dálku a hybridní práce umožňují zaměstnancům najít rovnováhu mezi profesním rozvojem a osobními potřebami.

Podle Owl labs přejde od roku 2023 16 % všech společností na světě do režimu práce na dálku. 45 % vzdálených pracovníků přitom stále preferuje hybridní formát.

Nyní, více než kdy jindy, je úkolem každého manažera a vedoucího přizpůsobit se změnám na moderním trhu práce, najít rovnováhu mezi zájmy zaměstnanců a úspěchem společnosti.

Inovace v náboru personálu

Nové přístupy se také objevují v různých fázích náborového trychtýře:

Formování firemní kultury a hodnot

Lidé chtějí pracovat v organizacích, kde hodnoty a cíle společnosti jsou v souladu s jejich vlastními přesvědčeními. Potvrzuje to i nedávná studie LinkedIn, ve které 59 % respondentů v Evropě odpovědělo, že by nepracovali pro společnost, která nesdílí jejich názory. V USA tento ukazatel dosáhl 87 %.

Náboroví manažeři proto stále častěji volí hodnotově orientovaný přístup k výběru personálu. Vždyť právě hodnoty ovlivňují chování lidí, jejich mínění a hlavně rozhodnutí.

Realizace programu well-being

Celková pohoda a spokojenost zaměstnanců se postupně stává jedním z hlavních světových trendů.

Zkušenosti z posledních let výrazně změnily priority a názory lidí. Ve studii vydané společností Microsoft uvedlo 53 % respondentů, že by upřednostnili osobní zdraví a pohodu před prací.

Aby firmy splnily očekávání nových zaměstnanců, pořádají stále častěji týdny zdraví, zavádějí firemní sportovní fitko, zvou lektory s lekcemi o zdravé výživě, spánku a odpočinku, duševním zdraví apod.

Tato konkurenční výhoda může přispět ke zvýšení produktivity práce, snížit riziko syndromu profesního vyhoření a ovlivnit přilákání a udržení talentů.

Budoucnost HR tedy zahrnuje ovládání technologií a nových pracovních nástrojů, vytvoření rovnováhy mezi flexibilitou a týmovou disciplínou a také zaměření na pohodu zaměstnanců a osobní přístup ke každému.